1. «Αστικός πολιτικός εκσυγχρονισμός στην Ελλάδα, 1840-1936: μια φενάκη», Μαρξιστική Σκέψη, 21, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2016, σ. 158-179
 2. «Από την αποθέωση στη στηλίτευση: η ‘μεταπολίτευση’ ως θεωρητικό και ερευνητικό αφήγημα», στο Σούρλας, Π. (επιμ.) Η δικτατορία των συνταγματαρχών και η αποκατάσταση της δημοκρατίας, Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία, 2016, σ. 563-572
 3. «Το πρόβλημα της δημοκρατίας», Εισαγωγή στο Σ. Ι. Σεφεριάδης (επιμ.) Η δημοκρατική λειτουργία σε καμπή: προκλήσεις και απειλές στον πρώιμο 21ο αιώνα, Αθήνα: Νήσος, 2014 σ. 11-61
 4. «Ριζοσπαστική δημοκρατία και κοινωνικά κινήματα», στο Σ. Ι.Σεφεριάδης (επιμ.) Η δημοκρατική λειτουργία σε καμπή: προκλήσεις και απειλές στον πρώιμο 21ο αιώνα, Αθήνα: Νήσος, 2014, σ. 381-410
 5. ‘Greece at a Crossroads: Roots, Dilemmas, Prospects’, Pôle Sud, No.38, 2013, σ. 5-14
 6. «Εισαγωγή» στο Δ. Ι. Παπαδημητρίου, Σ. Ι. Σεφεριάδης (επιμ.), Αθέατες όψεις της ιστορίας: κείμενα αφιερωμένα στον Γιάνη Γιανουλόπουλο, Αθήνα: Ασίνη, 2012, σ. 9-28
 7. «Για μια σχεσιακή μελέτη της ανισότητας: θεωρητικές προϋποθέσεις και ερευνητικές προκλήσεις», στο Δ. Ι. Παπαδημητρίου, Σ. Ι. Σεφεριάδης (επιμ.), Αθέατες όψεις της ιστορίας: κείμενα αφιερωμένα στον Γιάνη Γιανουλόπουλο, Αθήνα: Ασίνη, 2012, σ. 421-28
 8. ‘The Dynamics of Violent Protest: Emotions, Repression and Disruptive Deficit’ (με τον Hank Johnston), Εισαγωγή στο S. Seferiades, H. Johnston (επιμ.) Violent Protst, Contentious Politics, and the Neoliberal State, Farnham, Surrey/Burlington, VT: Ashgate, 2012, σ. 3-18
 9. ‘The Greek December’(με τον H. Johnston), Εισαγωγή στο S. Seferiades, H. Johnston (επιμ.) Violent Protest, Contentious Politics, and the Neoliberal State, Farnham, Surrey/Burlington, VT: Ashgate, 2012,σ. 149-156
 10. ‘Along the pathways of rage: the time-space of an uprising’ (με τη Λουκία Κοτρωνάκη) στο S. Seferiades, H. Johnston (επιμ.) Violent Protest, Contentious Politics, and the Neoliberal State (συνεπιμελητής) Farnham, Surrey/Burlington, VT: Ashgate, 2012, σ.157-170
 11. ‘Azzione insurrezionale colletiva: una analisi della dinamica degli eventi (με την Λουκία Κοτρωνάκη), Partecipazione & Conflitto, No. 3, 2011, σ. 17-36
 12. ‘Along the pathways of Antonio Gramsci: Politics and culture from the nation-state to globalisation’: κριτική παρουσίαση του βιβλίου των Γιάννη ΒούλγαρηΛουδοβίκου Κωτσονόπουλου (επιμ.), Στα μονοπάτια του Αντόνιο Γκράμσιπολιτική  και  πολιτισμός από το έθνος-κράτος στην παγκοσμιοποίησηΘεμέλιο, 2010, Historeinτ. 11, 2011, σ. 178-80
 13. «Διεκδικήσεις και κινήματα στην ελληνική δεκαετία του ’60: η πρόκληση της θεωρητικής αξιοποίησης», Αναδρομές, τχ. 1, Δεκέμβριος 2010, σ. 7-28
 14. «Ο άδηλος ρόλος των συλλογικών δράσεων στην ελληνική καθεστωτική αλλαγή (1974). Προκαταρκτικές σκέψεις για το Πολυτεχνείο», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 36, Δεκέμβριος 2010, σ. 119-133
 15. «Οι συλλογικές δράσεις ως εστία μελέτης του πολιτικού: συντεταγμένες για μια συμπεριληπτική πολιτική κοινωνιολογία», Πρόλογος στο dellaPortaD., DianiM., Κοινωνικά κινήματα. Μια εισαγωγή (ελληνική έκδοση του Social Movements. An Introduction, Oxford: Blackwell Publishing), Αθήνα: Κριτική, 2010, σ. 11-23
 16. ‘Sur les sentiers de la colère: L’espace-temps d’une révolte (Athènes, décembre 2008) (με την Λουκία Κοτρωνάκη), Actuel ΜarxΝο. 48, Σεπτέμβριος 2010, σ. 152-65
 17. «Η ‘θετική ευρετική’ της Συγκρουσιακής Πολιτικής και κάποιες καταβολές της: πώς διαβάζουμε τη θεωρία;» Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 35, Ιούλιος 2010, σ. 5-18
 18. ‘1968 as an Epistemological Catalyst: Contentious Politics and Antinomies in the Study of Social Movements’, Historein, 9, 2009, σ. 101-115
 19. «Ιστορία, ιστοριογραφία, κοινωνικές επιστήμες», Εισαγωγή στο Richard JEvans, Για την υπεράσπιση της ιστορίας (ελληνική έκδοση του In  Defence of HistoryLondonGranta 1997), Αθήνα: Σαββάλας, 2009, σ. 13-6
 20. «Η εθνική μας φαντασίωση: κριτική παρουσίαση στο βιβλίο του Στάθη Γουργουρή Έθνος όνειρο», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 33, Μάιος 2009, σ.141-46
 21. «‘Περιβάλλον’, κοινωνικά κινήματα και οι τρεις μέριμνες της Συγκρουσιακής Πολιτικής», Πρόλογος στο Κούση, M., Tilly C. (επιμ.) Οικονομικές και πολιτικές συγκρούσεις σε συγκριτική προοπτική (ελληνική έκδοση του Economic and Political Contention in Comparative Perspective, Boulder, Colo.: Paradigm Publishers, 2006), Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2008, σ. 13-30, 395-401
 22. «Charles HTilly 1929-2008, In Memoriam», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 31, Μάιος 2008, σ. 145-49
 23. «Κινηματικές συλλογικές δράσεις και δημοκρατία: ένα μακροσκοπικό υπόδειγμα», Διάπλους, τχ 25, Μάιος 2008, σ. 49-52
 24. «Η ‘σύντομη’ δεκαετία του ’60: γνωστικές και ιστοριογραφικές προκλήσεις», Εισαγωγή (με τον Ευάνθη Χατζηβασιλείου) στο Ά. Ρήγος Σ. Ι. Σεφεριάδης, Ε. Χατζηβασιλείου (επιμ.) Η «σύντομη» δεκαετία του’60: θεσμικό πλαίσιο, κομματικές στρατηγικές, κοινωνικές συγκρούσεις, πολιτισμικές διεργασίες, Αθήνα: Καστανιώτης, 2008, σ. 11-37
 25. «Συλλογικές δράσεις, κινηματικές πρακτικές: η ‘σύντομη’ δεκαετία του ’60 ως ‘συγκρουσιακός κύκλος’» στο Ά. Ρήγος, Σ. Ι. Σεφεριάδης, Ε. Χατζηβασιλείου (επιμ.) Η «σύντομη» δεκαετία του ’60: θεσμικό πλαίσιο, κομματικές στρατηγικές, κοινωνικές συγκρούσεις, πολιτισμικές διεργασίες, Αθήνα: Καστανιώτης, 2008, σ. 57-77
 26. «Έννοιες και θεωρία: ένα σχόλιο για τη συμβολή του κλάδου της Συγκρουσιακής Πολιτικής στη μελέτη των κοινωνικών κινημάτων», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης,30, Νοέμβριος 2007, σ. 32-42
 27. «Διεθνισμοί: εννοιολογήσεις για το σύγχρονο συνδικαλισμό» στο Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Εργασία και πολιτική: συνδικαλισμός και οργάνωση συμφερόντων στην Ελλάδα (1974-2004), Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 2007, σ. 446-462
 28. «Συγκρουσιακή πολιτική, συλλογική δράση, κοινωνικά κινήματα: μια αποτύπωση», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 27, Μάιος 2006, σ. 7-42
 29. «Πολιτική επιστήμη: γνωστική πειθαρχία και μέθοδος. Με αφορμή το έργο του Giovanni  Sartori», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 26, Νοέμβριος 2005, σ. 7-16
 30. Employment Policy in the “European Employment Strategy Era”: What Prospects?’ στο E. Mossialos, Μ.Petmesidou (επιμ.),Social Policy Developments in Greece, Aldreshot: Ashgate, 2006, σ. 194-218
 31. Greece’, λήμμα στο Trade Unions of the World, 6η έκδοσηΛονδίνο: John Harper Publishing, 2005
 32. The Coercive Impulse: Policing Labour in Interwar Greece’, Journal of Contemporary History, 40:1, January 2005, σ. 55-78
 33. «Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Απασχόληση στην ελληνική συγκυρία: δημόσιες πολιτικές και συνδικαλιστικές συνέργειες» στο Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Κοινωνική αλλαγή στη σύγχρονη Ελλάδα (1980-2001), Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 2004, σ. 627-648
 34. «Πολιτική επιστήμη, συγκριτική πολιτική: κρίση στην ‘κανονική επιστήμη’;», Εισαγωγή στο Σημασιολογία, έννοιες, συγκριτική μέθοδος: κείμενα του Giovanni Sartori, Αθήνα: Παπαζήσης, 2004, σ. 15-89
 35. «Πολιτική και διεκδικητικές συλλογικότητες: Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και η ελληνική περίπτωση» στο Α. Μοσχονάς, Σ. Κονιόρδος (επιμ.),  Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και εργασιακές σχέσεις: προβληματισμοί και αναζητήσεις στο εθνικό και διευρωπαϊκό πεδίο, Αθήνα: Gutenberg, 2004. σ. 323-358
 36. «The European Employment Strategy Against a Greek Benchmark: A Critique’, European Journal of Industrial Relations, 9: 2,Ιούλιος 2003, σ.189-203
 37. «Σοσιαλδημοκρατικές στρατηγικές στον 20ό Αιώνα: επισημάνσεις για μια πολιτική κοινωνιολογία», στο Η. Κατσούλης (επιμ.), Η «Νέα» σοσιαλδημοκρατία στην αλλαγή του αιώνα, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2002, σ. 77-112
 38. ‘Unemployment, Informalization, and Trade-Union Decline in Greece: Questioning Analytical and Prescriptive Orthodoxies’,στο N. Bermeo (επιμ.), Unemployment in Southern Europe: Coping with the Consequences, Λονδίνο: Frank Cass, 2000, σ. 60-89
 39. Unemployment, Informalization, and Trade-Union Decline in Greece: Questioning Analytical and Prescriptive Orthodoxies’, Southern European Society and Politics, τομ.4, τχ. 3, Χειμώνας 1999,σ.60-89
 40. «Εισαγωγή» (με τους Ά. Ρήγο και Γ. Αθανασάτου), στο Γ. Αθανασάτου, Α. Ρήγος, Σ.Σεφεριάδης (επιμ.), Δικτατορία,1967-1974. Πολιτικές πρακτικές, ιδεολογικός λόγος, αντίσταση, Αθήνα: Καστανιώτης, 1999, σ. 9-34
 41. ‘Low Union Density Amidst a Conflictive Contentious Repertoire: Flexible Labour Markets, Unemployment and Trade-Union Decline in Greece’, European University Institute Working Paper, 1999, σ. 1-43
 42. ‘Politico-Institutional Modernization and Contemporary Voluntarist Fixations: Some Thoughts from the Hyper-Politicization of the Political in the Study of Greek State Formation (1872-1934)’, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, Ο Ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, 1453-1981, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1999, σ. 93-106
 43. ‘Small Rural Ownership, Subsistence Agriculture and Peasant Protest in InterwarGreece: the Agrarian Question Recast’, Journal of Modern Greek Studies, τομ. 17, τχ. 2, Οκτώβριος 1999, σ. 277-323
 44. «Διεκδικητικό κίνημα και πολιτική: Ο ελληνικός συνδικαλισμός πριν τη δικτατορία (1962-1967)», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 12, Νοέμβριος 1998, σ. 5-34
 45. «Η κρυφή γοητεία της ιδεολογίας: αντι-θεωρητισμός και εκλεκτικισμός στη μελέτη του εργατικού κινήματος», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 8, Νοέμβριος 1996, σ. 191-217
 46. «Για τη συγκρότηση της εργατικής τάξης στην Ελλάδα (1870-1936): μερικοί προβληματισμοί πάνω σε ένα παλιό θέμα», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 6, Νοέμβριος 1995, σ. 9-78
 47. ‘Polarizzazione Partitica e Non-Proportionalita Elettorale in Grecia’, Rivista Italiana di Scienza Politicaτχ. 3, Δεκέμβριος 1986, σ. 401-437
 48. ‘Polarization and Non-Proportionality: The Greek Party System in the Postwar Era’, Comparative Politics, τομ. 19, τχ. 1,Οκτώβριος 1986, σ. 69-93